Nog plaatsen vrij:

Heftruck-Reachtruck opleiding
* 29-09-2020 te Ittervoort
* 30-09-2020 te Ittervoort
* 02-10-2020 te Ittervoort
* 05-10-2020 te Ittervoort
* 12-10-2020 te Ittervoort
* 13-10-2020 te Ittervoort
* 20-10-2020 te Ittervoort
* 26-10-2020 te Ittervoort
* 27-10-2020 te Ittervoort
* 28-10-2020 te Ittervoort
* 02-11-2020 te Ittervoort
* 03-11-2020 te Ittervoort
* 09-11-2020 te Ittervoort
* 10-11-2020 te Ittervoort
* 11-11-2020 te Ittervoort
* 16-11-2020 te Ittervoort
* 17-11-2020 te Ittervoort


BHV Basis opleiding*
* 02-10-2020 te Ittervoort
   12-10-2020 te Ittervoort
* 28-10-2020 te Ittervoort
   09-11-2020 te Ittervoort
* 06-11-2020 te Stein
   16-11-2020 te Stein
* 27-11-2020 te Ittervoort
   07-12-2020 te Ittervoort


BHV herhaling
* 29-09-2020 te Ittervoort
* 21-10-2020 te Ittervoort
* 03-11-2020 te Ittervoort
* 10-11-2020 te Ittervoort


EHBO Basis opleiding conform Oranje Kruis
* Op aanvraag
* 17-11-2020 te Ittervoort
* 23-11-2020 te Ittervoort
* 26-11-2020 te Ittervoort


EHBO herhaling
* Op aanvraag
* 13-10-2020 te Ittervoort

VCA combi opleiding
2 daagse opleiding:

* 18-09-2020 te Ittervoort
   28-09-2020 te Ittervoort


1 daagse opleiding + examen: 
* 28-09-2020 te Ittervoort

alleen examen:
* 28-09-2020 te Ittervoort om 16:00h

Veilig Hijsen opleiding
* Op aanvraag
* 22-09-2020 te Stein

Hoogwerker opleiding
* 06-11-2020 te Stein
* 04-12-2020 te Ittervoort

Verreiker opleiding
* Op aanvraag

Preventiemedewerker conform NIBHV
* Op aanvraag

BHV Herhaling Ploegleider conform NIBHV
* 14-10-2020 te Ittervoort

BHV Basis Ploegleider conform NIBHV
* Op aanvraag

Beheerder Brandmeld Installaties opleiding
* Op aanvraag

Risicoinventarisatie & evaluatie

Risico Inventarisatie & Evaluatie


Sedert 1 januari 1994 is in de arbowet verplicht gesteld dat elk bedrijf een risico inventarisatie en
evaluatie maakt. De RI&E vormt voor het bedrijf de basis voor het te voeren arbobeleid

De RI&E bestaat uit drie elementen:

 1. De inventarisatie van alle arbeidsrisico’s (zowel veiligheid als gezondheid, welzijn en werktijden)
 2. De evaluatie: het nagaan in hoeverre risico’s oplossingen behoeven.
 3. Het plan van aanpak: de opsomming van de te nemen maatregelen.
 

Het arbobeleid valt te onderscheiden in de volgende punten:

 • Weten:
Risisco's Inventariseren.                                                     
 • Wegen:
Plannen maken
 • Werken:
Plannen uitvoeren
 • Waken:
Uitvoering controleren
 
Een RI&E heeft een frequent karakter waarbij het plan van aanpak de basis is.
Deze RI&E is opgebouwd d.m.v. de IMA –A methode, deze methode is universeel en de meest
gebruikte methode binnen Nederland.
 
 

Stappenplan
Het stappenplan bestaat uit een aantal stappen.

 

Voorbereiden uitvoering 
Introductie:
Communiceren wat de doelstelling is aan medewerkers en een schriftelijke enquête kan
worden toegepast om draagkracht te creeren.


Personeelsinformatie:
Hefgra bevat ?


Beleid:
Inzicht in het arbo, verzuim en P&O beleid.
 

Ziekteverzuim en ongevallencijfers:
Deze hebben een relatie met arbeidsomstandigheden, ook in de arbowet wordt deze relatie gelegd.
Ziekteverzuimcijfers moeten de volgende elementen bevatten:

 • Gemiddelde verzuimpercentage
 • Gemiddelde meldingsfrequentie
 • Persoonlijke gegevens van de verzuimers, leeftijd, geslacht, functie, e.d.
 • Diagnosecategorie

 

Clusteren van werkplekken en functies
Voor een efficiente beoordeling is de clustering van de volgende onderwerpen binnen HEFGRA 
van belang:

 • Werkplekken (maak orienterende rondgang)
 • Machines, werktuigen en gereedschappen (maak orienterende rondgang)
 • ​Functies ( functiebeschrijvingen)

 
Prioriteiten stellen
Het gaat hierbij om de knelpunten die in stap 4 definitief worden gemaakt, de volgende criteria
dienen in acht te worden gehouden:

 • Risico’s voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers en bezoekers.
 • Aantal ‘blootgestelde’ werknemers en bezoekers aan het risico.
 • Schadekosten indien het risico optreedt.
 • Voldoen aan arboregels.
 • Kosten van de oplossingen.

 Voor elk criterium wordt een waardering gegeven d.m.v. een cijfer, de cijfers houden in:

 1. Weinig effect: weinig blootgestelde, lage eventuele schade, geen wettelijke verplichtingen, 
  kosten oplossing hoog.

 2. Meer effect: meer blootgestelde, matige eventuele schade, onduidelijkheid over wettelijke
  verplichtingen, kosten oplossing gematigd.

 3. Veel effect: veel blootgestelde, hoge eventuele schade, wettelijke verplichtingen, kosten
  oplossing laag


   

Opstellen plan van aanpak
De knelpunten zijn nu ingedeeld in prioriteitsgroepen, bij elk knelpunt wordt een tijdstermijn
afgesproken.

 • De groep met de hoogste prioriteit (3) wordt binnen 1 maand opgelost.
  De elementen als tijd, geld, oplossing en verantwoordelijke dienen benoemd te worden. 

 • De groep met middelste prioriteit (2) wordt binnen 3 maanden opgelost.
  De elementen als geld en verantwoordelijke dienen benoemd te worden. 

 • De groep met de laagste prioriteit (1) wordt binnen 1 jaar opgelost.
  Het element verantwoordelijke dient benoemd te worden.

 
 

Eindrapportage
Tot slot wordt alle verzamelde informatie gerapporteerd.

 
 
 

 

 

Helpdesk

HOOFDKANTOOR
Amerikastraat 2
 6014 CE Ittervoort
info@hefgra.nl