Nog plaatsen vrij:

Heftruck-Reachtruck opleiding
* 23-05-2022
* 24-05-2022
* 31-05-2022
* 01-06-2022
* 07-06-2022
* 08-06-2022
* 14-06-2022
* 15-06-2022
* 20-06-2022
* 21-06-2022
* 22-06-2022
* 27-06-2022
* 28-06-2022
* 20-06-2022
* 05-07-2022
* 06-07-2022
* 11-07-2022
* 12-07-2022

BHV Basis opleiding
* 07-06-2021
   21-06-2021
* 08-07-2021
   18-07-2021
* 09-09-2022
   19-09-2022


BHV herhaling
* 24-06-2022
* 12-07-2022
* 20-07-2022
* 04-08-2022
* 30-08-2022
* 06-09-2022


EHBO Basis opleiding conform Oranje Kruis
* 20-09-2022
* 27-09-2022
* 30-09-2022


EHBO herhaling
* 06-10-2022

VCA combi opleiding
2 daagse opleiding:

* 16-06-2022
   29-06-2022
* 06-07-2022
   21-07-2022


1 daagse opleiding + examen:
* 25-05-2022
* 29-06-2022
* 21-07-2022
 

alleen examen:
* 25-05-2022 om 16:30h
* 16-06-2022 om 16:30h
* 29-06-2022 om 16:30h

* 21-07-2022 om 16:30h

Veilig Hijsen opleiding
* Op aanvraag
* 23-06-2022

Hoogwerker opleiding
* Op aanvraag
* 24-06-2022
* 28-07-2022


Verreiker opleiding
* Op aanvraag

Preventiemedewerker conform NIBHV
* Op aanvraag

BHV Herhaling Ploegleider conform NIBHV
* Op aanvraag

BHV Basis Ploegleider conform NIBHV
* Op aanvraag

Beheerder Brandmeld Installaties opleiding
* Op aanvraag

Risicoinventarisatie & evaluatie

Risico Inventarisatie & Evaluatie


Sedert 1 januari 1994 is in de arbowet verplicht gesteld dat elk bedrijf een risico inventarisatie en
evaluatie maakt. De RI&E vormt voor het bedrijf de basis voor het te voeren arbobeleid

De RI&E bestaat uit drie elementen:

 1. De inventarisatie van alle arbeidsrisico’s (zowel veiligheid als gezondheid, welzijn en werktijden)
 2. De evaluatie: het nagaan in hoeverre risico’s oplossingen behoeven.
 3. Het plan van aanpak: de opsomming van de te nemen maatregelen.
 

Het arbobeleid valt te onderscheiden in de volgende punten:

 • Weten:
Risisco's Inventariseren.                                                     
 • Wegen:
Plannen maken
 • Werken:
Plannen uitvoeren
 • Waken:
Uitvoering controleren
 
Een RI&E heeft een frequent karakter waarbij het plan van aanpak de basis is.
Deze RI&E is opgebouwd d.m.v. de IMA –A methode, deze methode is universeel en de meest
gebruikte methode binnen Nederland.
 
 

Stappenplan
Het stappenplan bestaat uit een aantal stappen.

 

Voorbereiden uitvoering 
Introductie:
Communiceren wat de doelstelling is aan medewerkers en een schriftelijke enquête kan
worden toegepast om draagkracht te creeren.


Personeelsinformatie:
Hefgra bevat ?


Beleid:
Inzicht in het arbo, verzuim en P&O beleid.
 

Ziekteverzuim en ongevallencijfers:
Deze hebben een relatie met arbeidsomstandigheden, ook in de arbowet wordt deze relatie gelegd.
Ziekteverzuimcijfers moeten de volgende elementen bevatten:

 • Gemiddelde verzuimpercentage
 • Gemiddelde meldingsfrequentie
 • Persoonlijke gegevens van de verzuimers, leeftijd, geslacht, functie, e.d.
 • Diagnosecategorie

 

Clusteren van werkplekken en functies
Voor een efficiente beoordeling is de clustering van de volgende onderwerpen binnen HEFGRA 
van belang:

 • Werkplekken (maak orienterende rondgang)
 • Machines, werktuigen en gereedschappen (maak orienterende rondgang)
 • ​Functies ( functiebeschrijvingen)

 
Prioriteiten stellen
Het gaat hierbij om de knelpunten die in stap 4 definitief worden gemaakt, de volgende criteria
dienen in acht te worden gehouden:

 • Risico’s voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers en bezoekers.
 • Aantal ‘blootgestelde’ werknemers en bezoekers aan het risico.
 • Schadekosten indien het risico optreedt.
 • Voldoen aan arboregels.
 • Kosten van de oplossingen.

 Voor elk criterium wordt een waardering gegeven d.m.v. een cijfer, de cijfers houden in:

 1. Weinig effect: weinig blootgestelde, lage eventuele schade, geen wettelijke verplichtingen, 
  kosten oplossing hoog.

 2. Meer effect: meer blootgestelde, matige eventuele schade, onduidelijkheid over wettelijke
  verplichtingen, kosten oplossing gematigd.

 3. Veel effect: veel blootgestelde, hoge eventuele schade, wettelijke verplichtingen, kosten
  oplossing laag


   

Opstellen plan van aanpak
De knelpunten zijn nu ingedeeld in prioriteitsgroepen, bij elk knelpunt wordt een tijdstermijn
afgesproken.

 • De groep met de hoogste prioriteit (3) wordt binnen 1 maand opgelost.
  De elementen als tijd, geld, oplossing en verantwoordelijke dienen benoemd te worden. 

 • De groep met middelste prioriteit (2) wordt binnen 3 maanden opgelost.
  De elementen als geld en verantwoordelijke dienen benoemd te worden. 

 • De groep met de laagste prioriteit (1) wordt binnen 1 jaar opgelost.
  Het element verantwoordelijke dient benoemd te worden.

 
 

Eindrapportage
Tot slot wordt alle verzamelde informatie gerapporteerd.

 
 
 

 

 

Helpdesk

HOOFDKANTOOR
Amerikastraat 2
 6014 CE Ittervoort
info@hefgra.nl