Nog plaatsen vrij:

Heftruck-Reachtruck opleiding
* 23-05-2022
* 24-05-2022
* 31-05-2022
* 01-06-2022
* 07-06-2022
* 08-06-2022
* 14-06-2022
* 15-06-2022
* 20-06-2022
* 21-06-2022
* 22-06-2022
* 27-06-2022
* 28-06-2022
* 20-06-2022
* 05-07-2022
* 06-07-2022
* 11-07-2022
* 12-07-2022

BHV Basis opleiding
* 07-06-2021
   21-06-2021
* 08-07-2021
   18-07-2021
* 09-09-2022
   19-09-2022


BHV herhaling
* 24-06-2022
* 12-07-2022
* 20-07-2022
* 04-08-2022
* 30-08-2022
* 06-09-2022


EHBO Basis opleiding conform Oranje Kruis
* 20-09-2022
* 27-09-2022
* 30-09-2022


EHBO herhaling
* 06-10-2022

VCA combi opleiding
2 daagse opleiding:

* 16-06-2022
   29-06-2022
* 06-07-2022
   21-07-2022


1 daagse opleiding + examen:
* 25-05-2022
* 29-06-2022
* 21-07-2022
 

alleen examen:
* 25-05-2022 om 16:30h
* 16-06-2022 om 16:30h
* 29-06-2022 om 16:30h

* 21-07-2022 om 16:30h

Veilig Hijsen opleiding
* Op aanvraag
* 23-06-2022

Hoogwerker opleiding
* Op aanvraag
* 24-06-2022
* 28-07-2022


Verreiker opleiding
* Op aanvraag

Preventiemedewerker conform NIBHV
* Op aanvraag

BHV Herhaling Ploegleider conform NIBHV
* Op aanvraag

BHV Basis Ploegleider conform NIBHV
* Op aanvraag

Beheerder Brandmeld Installaties opleiding
* Op aanvraag

Wetten

Wetgeving

Hieronder vindt U de wetgeving per onderdeel of waar het beschreven staat. Voor meer informatie over wetgeving kunt U vrijblijvend contact met ons opnemen.
 

Opleidingen

BHV
In elk bedrijf zijn bedrijfshulpverleners nodig om eerste hulp, beperking en bestrijding van een beginnende brand, ontruiming en communicatie uit te voeren. Bij wat grotere organisaties is ook behoefte aan iemand die de inzet van meerdere BHV'ers aanstuurt: de ploegleider BHV. De Coördinator of Hoofd BHV zorgt voor de beleidsmatige zaken op het gebied van BHV waartoe werkgevers wettelijk verplicht zijn. Voor elk van deze functies is een opleiding ontwikkeld. 
 

VCA
De Arbo-wet stelt dat werkgevers verplicht zijn te zorgen voor de veiligheid van derden die zich op het bedrijf bevinden. Opdrachtgevers kunnen daarom eisen dat uw personeel beschikt over het diploma Basisveiligheid VCA. Van leidinggevenden kunnen zij bovendien eisen dat zij het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden hebben behaald. 


Intern transport
In een publicatie in het Staatsblad is de werkgever verplicht personen die met een hef- of reachtruck werken voldoende te instrueren. Daarnaast legt de Arbowet dwingende voorschriften op. Alleen werknemers met een adequate opleiding voor het besturen van en veilig werken met een hef- of reachtruck voldoen aan deze eisen.


Brandpreventie

Brandslanghaspels
De eisen voor de brandveiligheid zijn vastgelegd in het bouwbesluit. In gebouwen wordt afhankelijk van de gebruiksfunctie en het gebruiksoppervlak het aantal brandslanghaspels voorgeschreven. Als vuistregel kan gehanteerd worden dat gebouwen >500m2 brandslanghaspels moeten hebben.  


Brandblussers
In panden kunnen Brandblussers op grond van de gebruikersvergunning, zoals bedoeld in de bouwverordening. Art. 6.1.1. Brandveilig Gebruik worden geëist. Vaak wordt dit ook geëist in: de Arbo-wet en de  Brandverzekering 


Onderhoud Blusmiddelen
In de wet milieubeheer staat beschreven dat men verplicht is om jaarlijks onderhoud te laten uitvoeren op alle brandblusmiddelen. Alleen bedrijven met een REOB erkenning mogen dit onderhoud uitvoeren conform de volgende normen:

Brandblussers: NEN-2559

Brandslanghaspels: NEN-EN-671-3

Verrijdbare Bluswagens NEN-2659 


ADR (transport gevaarlijke stoffen)
A)Transporteenheden die gevaarlijke stoffen vervoeren dienen te zijn voorzien van tenminste een draagbaar blusapparaat voor de Brandklassen A, B en C, met een minimum capaciteit van 2kg poeder (of daarmee oveereenkomend), dat is geschikt om een brand in de motor of de bestuurderscabine van de transporteenheid te bestrijden.

B) aanvullen uitrusting is vereist als volgt:

Transporteenheden met maximaal beladen massa >7,5 ton. 12kg poeder (of daarmee overeenkomend), met een apparaat van minimaal 6kg poeder.

Transporteenheden met beladen massa van meer dan 3,5 t to en met 7,7 ton. 8kg poeder (of daarmee overeenkomend), met een apparaat van minimaal 6kg poeder.

Transporteenheden met beladen massa tot en met 3,6 ton. 4kg poeder (of daarmee overeenkomend), met een apparaat van minimaal 6kg poeder

De capaciteit van het onder A vereiste blusapparaat mag in mindering worden gebracht op de totale minimumcapaciteit van onder B.  


Droge Blusleiding
bouwArtikel 2.197 Lid 1. Een gebruiksfunctie met een verblijfsruimte waarvan de vloer hoger ligt dan 20 m boven het meetniveau, heeft ten minste een al dan niet gemeenschappelijke droge blusleiding.  

Artikel 2.198 Het aantal droge blusleidingen is zodanig, dat de loopafstand tussen een brandslangaansluiting van een droge blusleiding en een toegang van een op die aansluiting aangewezen rookcompartiment niet groter is dan 70 m.

 

Helpdesk

HOOFDKANTOOR
Amerikastraat 2
 6014 CE Ittervoort
info@hefgra.nl